ENGLISH 中文版 Online:0086-519-88792596
35BYJ412
35BYJ412
35BYJ412
步进电机20BYJ46
步进电机24BYJ48
步进电机28BYJ48
步进电机30BYJ46
步进电机35BYJ46
步进电机35BYJ412
步进电机50BYJ46
步进电机50BYJ412
60KTYZ
同步电机 TYZ50z
60KTYZ
同步电机TYZ50K(可逆)
60KTYZ
同步电机60KTYZ
直流串励电机
直流串励电机控制器总成
直流无刷电机,中置电机
直流无刷电机,三轮车电机,差速电机
直流无刷电机,减速电机,变档差速电机,三轮车电机
交流永磁同步电机和控制器
大功率交流永磁同步电机120KW
直流无刷电机,四轮车电机1000瓦-2200瓦
  • Changzhou Yusong Electric Co.,Ltd. is a
  • joint-stock cooperative enterprises with
  • research,development , production and
  • sales, mainly producing hybrid stepping
  • motor driver,stepper motor driver...
 
 
FEEDBACK Feedback
CHANGZHOU YUSONG ELECTRIC CO.,LTD. ADD:No.7 Chuangxin Road LuoYang ChangZhou
TEL:0086-519-88792596
FAX:0086-519-88792596
E-MAIL:1226321590@qq.com
Copyright © 2014 CHANGZHOU YUSONG ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved  [Administrator]